็happiness is here and now

Happiness is here and now

Happiness is here and now

I have dropped my worries

Nowhere to go

Nothing to do

No longer in a hurry

Happiness is here and now

I have droped my worries

Somewhere to go

Something to do

But not in a hurry

 

....................


เพลงนี้ ทำให้ฉัน

หยุด

 เพื่อจะเหลียวฟัง


ความเย็น

จากกระแส ที่ไหลออกมาจากเพลงนี้

 

หลายคนแปล บทเพลง

จากภาษาหนึ่ง  สู่ภาษาหนึ่ง

 

ขณะที่ฉันนั่งมอง ภาษาเหล่านั้น เทียบกัน

เสียงบทเพลงบรรเลงแผ่วเบา

 

ฉัน กลับพบ 

ภาษาหนึ่ง

.....

...

..

 

ภาษาที่

อยู่กับเรา มาเนิ่นนาน

อยู่ในทุกที่  ในทุกขณะ

ทุกแห่งที่เราไป  

ทุกสิ่งที่เราทำ

ทุกย่างก้าวที่ชีวิตดำเนินไป


เมื่อได้ตระหนัก

แม้เพียงชั่วขณะหนึ่ง

เมื่อได้ปลดเปลื้อง

ทุกสิ่งอย่างที่รายรอบทั้งตัวใจ

 

ภาษานั้น

ปรากฏขึ้น

....

..

 

ความสุข

...

....

อยู่ที่นี่


ขณะนี้


เพียงเรา

วาง

ทุกสิ่งทั้งหลาย

 

......................

 

ความสุขนั้น

มิต้องไปหาที่ไหน

มิต้องไขว่คว้า ให้ได้มา

เพียงปราศจาก

ความอยาก

อันมิเคยสิ้นสุด

 

เพียงแค่เรา

วาง

...ทุกอย่าง...

 

....................


ความสุข

นั้น


อยู่ที่นี่

ขณะนี้

อยู่ในทุกที่

อยู่ในทุกขณะ

ตลอดไป

 

....................

.............

.......

...


 


 พอเข้ามาอ่าน เห็นประโยคภาษาอังกฤษ ตอนแรกคิดว่าเป็นความรู้สึกเสียอีก แต่เห็นว่ามันเป็นเพลงแบบนี้ ก็คงต้องหามาฟังบ้างแล้วคะ

อ๋อ ฉันเชื่อเรื่องปล่อยวางเช่นกันคะ
001611
10 ก.ค. 2554 เวลา 01:33 น.
nice post
4 ต.ค. 2554 เวลา 14:53 น.
My hat is off to your astute caommnd over this topic-bravo!
4 ต.ค. 2554 เวลา 19:51 น.
Wonderful explanation of facts avalibale here.
4 ต.ค. 2554 เวลา 21:23 น.
Home run! Great slugnigg with that answer!
5 ต.ค. 2554 เวลา 07:02 น.
Yo, that's what's up trhuftully.
Latoya
7 ต.ค. 2554 เวลา 09:59 น.
In awe of that asnewr! Really cool!
Marylouise
7 ต.ค. 2554 เวลา 11:33 น.
Woot, I will cerantily put this to good use!
Lorena
7 ต.ค. 2554 เวลา 11:50 น.
If you are in uncomfortable position and have no cash to get out from that, you would require to take the home loans goodfinance-blog.com. Just because that would help you for sure. I get sba loan every year and feel myself OK because of this.
mortgage loans
15 ก.พ. 2556 เวลา 05:47 น.
Captcha
โปรดพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นลงในช่องว่างด้านขวา
อ่านเลขชุดนี้ไม่ออก? ขอตัวเลขชุดใหม่
we are in diaryis.com family | developed by 7republic